Бейбіталы Нұрым Ерболұлы

Статья: Ұлттық құндылықтарға негізделген білім

Авторы: Сайран Алмас Айдынұлы, Бейбіталы Нұрым Ерболұлы, Темірәлі Бақдәулет Асқарұлы

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Сайран А.А., Бейбіталы Н.Е., Темірәлі Б.А. Ұлттық құндылықтарға негізделген білім // Студенческий вестник: электрон. научн. журн. 2020. № 14(112). URL: https://studvestnik.ru/journal/stud/herald/112 (дата обращения: 20.05.2022).
Секция: 3. Культурология.
Статус статьи: Статья опубликована