Әбдірашитова Әйгерім Сералықызы

Статья: МӘТІНДЕРДІҢ ТОНАЛДЫҒЫН BERT ӘДІСІ АРҚЫЛЫ ТАЛДАУ

Авторы: Әбдірашитова Әйгерім Сералықызы, Мансурова Мадина Есимхановна

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Әбдірашитова Ә.С., Мансурова М.Е. МӘТІНДЕРДІҢ ТОНАЛДЫҒЫН BERT ӘДІСІ АРҚЫЛЫ ТАЛДАУ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2020. № 16(145). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/145 (дата обращения: 24.05.2022).
Секция: 3. Информационные технологии
Статус статьи: Статья опубликована