Батырбекова Закира Асылжанқызы

 • Статья: БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫ ЖЕКЕ ТРАЕКТОРИЯ НЕГІЗІНДЕ ШЕТЕЛ ТІЛІНЕ ОҚЫТУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ
  Авторы: Қағазбаев Жаңбырбай, Батырбекова Закира Асылжанқызы
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Қағазбаев Ж. БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫ ЖЕКЕ ТРАЕКТОРИЯ НЕГІЗІНДЕ ШЕТЕЛ ТІЛІНЕ ОҚЫТУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ / Ж. Қағазбаев, З.А. Батырбекова // Научная дискуссия: инновации в современном мире: сб. ст. по материалам LXI Международной научно-практической конференции «Научная дискуссия: инновации в современном мире». – № 1(60). – М., Изд. «Интернаука», 2017. – С. 170-174.
  Секция: Секция 13. Педагогические науки
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: ҚЫТАЙ ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА ТІЛ КҮНДЕЛІКТІ МӘДЕНИЕТ АРҚЫЛЫ ӘДІСТЕМЕСІН ҚОЛДАНА ОТЫРЫП СӨЙЛЕУ ЖӘНЕ ТЫҢДАУ БІЛІКТЕРІНЕ ҮЙРЕТУ
  Авторы: Елубай Анаргул, Батырбекова Закира Асылжанқызы
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Елубай А. ҚЫТАЙ ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА ТІЛ КҮНДЕЛІКТІ МӘДЕНИЕТ АРҚЫЛЫ ӘДІСТЕМЕСІН ҚОЛДАНА ОТЫРЫП СӨЙЛЕУ ЖӘНЕ ТЫҢДАУ БІЛІКТЕРІНЕ ҮЙРЕТУ / А. Елубай, З.А. Батырбекова // Молодой исследователь: вызовы и перспективы: сб. ст. по материалам XXIX Международной научно-практической конференции «Молодой исследователь: вызовы и перспективы». – № 4(29). – М., Изд. «Интернаука», 2017.
  Секция: Секция 9. Филология.
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: THE USE OF WEB-TASKS IN TEACHING FOREIGH LANGUAGE
  Авторы: Батырбекова Закира Асылжанқызы, Тукеева Нурилия Тохтарбековна
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Батырбекова З.А. THE USE OF WEB-TASKS IN TEACHING FOREIGH LANGUAGE / З.А. Батырбекова, Н.Т. Тукеева // Молодой исследователь: вызовы и перспективы: сб. ст. по материалам LXV Международной научно-практической конференции «Молодой исследователь: вызовы и перспективы». – № 12(65). – М., Изд. «Интернаука», 2018.
  Секция: Секция 9. Филология.
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: ШЕТ ТІЛІН ОҚЫТУДА АҚПАРАТТЫҚ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ РӨЛІ
  Авторы: Батырбекова Закира Асылжанқызы, Сайлаубаева Хадида Еркінқызы
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Батырбекова З.А. ШЕТ ТІЛІН ОҚЫТУДА АҚПАРАТТЫҚ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ РӨЛІ / З.А. Батырбекова, Х.Е. Сайлаубаева // Молодой исследователь: вызовы и перспективы: сб. ст. по материалам CXLIV Международной научно-практической конференции «Молодой исследователь: вызовы и перспективы». – № 44(144). – М., Изд. «Интернаука», 2019.
  Секция: Секция 9. Филология.
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: TRANSLATION AS A SPECIAL TYPE OF COMMUNICATION
  Авторы: Батырбекова Закира Асылжанқызы
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Батырбекова З.А. TRANSLATION AS A SPECIAL TYPE OF COMMUNICATION / З.А. Батырбекова // Молодой исследователь: вызовы и перспективы: сб. ст. по материалам CLV Международной научно-практической конференции «Молодой исследователь: вызовы и перспективы». – № 8(155). – М., Изд. «Интернаука», 2020.
  Секция: Секция 9. Филология.
  Статус статьи: Статья опубликована