A’zamov Muzaffar Sultonxonovich

Статья: MUHANDISLIK KOMMUNIKATSIYALARI QURILISHI VA MANTAJI TARMOQLARI – ISSIQLIK TA`MINOTI TIZIMLARI HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHALAR MUAMMOLAR VA YECHIMLAR.

Авторы: A’zamov Muzaffar Sultonxonovich

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: A’zamov M.S. MUHANDISLIK KOMMUNIKATSIYALARI QURILISHI VA MANTAJI TARMOQLARI – ISSIQLIK TA`MINOTI TIZIMLARI HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHALAR MUAMMOLAR VA YECHIMLAR. // Студенческий вестник: электрон. научн. журн. 2021. № 40(185). URL: https://studvestnik.ru/journal/stud/herald/185 (дата обращения: 27.02.2024).
Секция: 31. Архитектура, строительство.
Статус статьи: Статья опубликована