A’zamjonov Shahzod Shavkatjon o`g`li

Статья: TEMIR YO’LNING TEKIS QISMLARIDAGI BEKATLARIDA YUK POYEZDLARINING HARAKATINI TAHLIL QILISH

Авторы: Ablyalimov Oleg Sergeyevich, Yo`lchiyev Umidbek Ulug`bek o`g`li, A’zamjonov Shahzod Shavkatjon o`g`li, G’ayratov Baxodirjon Iqboljon o’g’li

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Ablyalimov O.S., Yo`lchiyev U.U., A’zamjonov Sh.Sh., G’ayratov B.I. TEMIR YO’LNING TEKIS QISMLARIDAGI BEKATLARIDA YUK POYEZDLARINING HARAKATINI TAHLIL QILISH // Интернаука: электрон. научн. журн. 2022. № 15(238). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/238 (дата обращения: 26.02.2024).
Секция: 16. Технические науки
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: TEMIR YO`LNING TEKIS QISMIDA TO`XTASH PAYTIDA YUK POEZDINING HARAKAT PARAMETRLARINI BAHOLASH

Авторы: Ablyalimov Oleg Sergeyevich, Yo`lchiyev Umidbek Ulug`bek o`g`li, A’zamjonov Shahzod Shavkatjon o`g`li, G’ayratov Baxodirjon Iqboljon o’g’li

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Ablyalimov O.S., Yo`lchiyev U.U., A’zamjonov Sh.Sh., G’ayratov B.I. TEMIR YO`LNING TEKIS QISMIDA TO`XTASH PAYTIDA YUK POEZDINING HARAKAT PARAMETRLARINI BAHOLASH // Интернаука: электрон. научн. журн. 2022. № 15(238). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/238 (дата обращения: 26.02.2024).
Секция: 16. Технические науки
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: TEMIR YO'LNING TEKIS QISMLARIDA ELEKTR TORTUVCHI LOKOMOTIVLARNING YUK TASHISH SAMARADORLIGI TAHLILI

Авторы: Ablyalimov Oleg Sergeyevich, A’zamjonov Shahzod Shavkatjon o`g`li, Yo`lchiyev Umidbek Ulug`bek o`g`li, G`ayratov Baxodirjon Iqboljon o`g`li

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Ablyalimov O.S., A’zamjonov Sh.Sh., Yo`lchiyev U.U., G`ayratov B.I. TEMIR YO'LNING TEKIS QISMLARIDA ELEKTR TORTUVCHI LOKOMOTIVLARNING YUK TASHISH SAMARADORLIGI TAHLILI // Интернаука: электрон. научн. журн. 2022. № 15(238). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/238 (дата обращения: 26.02.2024).
Секция: 16. Технические науки
Статус статьи: Статья опубликована