Айменова Жанар Еркінқызы

Статья: ДӘН ШИКІЗАТТАРЫН ЭТИЛ СПИРТІНЕ ӨҢДЕГЕН КЕЗДЕГІ ҚАРҚЫНДЫ ПРОЦЕСТЕР

Авторы: Айтқұлова Райхан Элтайбекқызы, Тəңірбергенова АқботаТалғатқызы, Айменова Жанар Еркінқызы, Нұрманова Дариға Ділдабекқызы, Лесбекова Сағадат Жаксылыққызы

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Айтқұлова Р.Э. ДӘН ШИКІЗАТТАРЫН ЭТИЛ СПИРТІНЕ ӨҢДЕГЕН КЕЗДЕГІ ҚАРҚЫНДЫ ПРОЦЕСТЕР / Р.Э. Айтқұлова, А. Тəңірбергенова, Ж.Е. Айменова, Д.Д. Нұрманова, С.Ж. Лесбекова // Молодой исследователь: вызовы и перспективы: сб. ст. по материалам CI Международной научно-практической конференции «Молодой исследователь: вызовы и перспективы». – № 1(101). – М., Изд. «Интернаука», 2019.
Секция: Секция 14. Биологические науки.
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: СПИРТ ӨНДІРІСІНІҢ ҚАЛДЫҚТАРЫН КӘДЕГЕ ЖАРАТУҒА МҮМКІНДІК БЕРЕТІН ҚОЛДА БАР ӘЗІРЛЕМЕЛЕРГЕ ШОЛУ

Авторы: Айтқұлова Райхан Элтайбекқызы, Тəңірбергенова АқботаТалғатқызы, Айменова Жанар Еркінқызы, Шыназбек Гүлжанар Бауыржанқызы, Сайдуллаева Лайла Нуруллаевна

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Айтқұлова Р.Э., Тəңірбергенова А., Айменова Ж.Е., Шыназбек Г.Б., Сайдуллаева Л.Н. СПИРТ ӨНДІРІСІНІҢ ҚАЛДЫҚТАРЫН КӘДЕГЕ ЖАРАТУҒА МҮМКІНДІК БЕРЕТІН ҚОЛДА БАР ӘЗІРЛЕМЕЛЕРГЕ ШОЛУ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 3(85). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/85 (дата обращения: 13.08.2022).
Секция: 10. Науки о Земле
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: «ШӘЙ САҢЫРАУҚҰЛАҒЫНЫҢ» ДАМУЫ ҮШІН ОПТИМАЛДЫ ТЕМПЕРАТУРАНЫ АНЫҚТАУ

Авторы: Кәрібеков Абзал Амантайұлы, Дауылбай Амина Дүйсенханқызы, Айменова Жанар Еркінқызы, Айтқұлова Райхан Элтайбекқызы, Лесбекова Сағадат Жаксылыққызы

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Кәрібеков А.А. «ШӘЙ САҢЫРАУҚҰЛАҒЫНЫҢ» ДАМУЫ ҮШІН ОПТИМАЛДЫ ТЕМПЕРАТУРАНЫ АНЫҚТАУ / А.А. Кәрібеков, А.Д. Дауылбай, Ж.Е. Айменова, Р.Э. Айтқұлова, С.Ж. Лесбекова // Молодой исследователь: вызовы и перспективы: сб. ст. по материалам CIV Международной научно-практической конференции «Молодой исследователь: вызовы и перспективы». – № 4(104). – М., Изд. «Интернаука», 2019.
Секция: Секция 32. Биотехнологии.
Статус статьи: Статья опубликована