Avlyakulova Shoxida Bobojonovna

  • Статья: TASVIRIY SAN`AT FANI ORQALI BORLIQNI IDROK ETISHDA O`QUVCHILARNING BILISH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH
    Выходные данные статьи
    Выходные данные статьи: Avlyakulova S.B. TASVIRIY SAN`AT FANI ORQALI BORLIQNI IDROK ETISHDA O`QUVCHILARNING BILISH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 6(88). URL: http://internauka.org/journal/science/internauka/88 (дата обращения: 01.10.2020).
    Секция: 11. Педагогика
    Статус статьи: Статья опубликована
}