Avlyakulova Shoxida Bobojonovna

  • Статья: TASVIRIY SAN`AT FANI ORQALI BORLIQNI IDROK ETISHDA O`QUVCHILARNING BILISH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH
    Выходные данные статьи
    Выходные данные статьи: Avlyakulova S.B. TASVIRIY SAN`AT FANI ORQALI BORLIQNI IDROK ETISHDA O`QUVCHILARNING BILISH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH // Интернаука: научный журнал. № 6(88). Часть 2. – М., Изд. «Интернаука», 2019. – С. 50-51.
    Секция: 11. Педагогика
    Статус статьи: Статья опубликована