Асан Ғалия Болатқызы

  • Статья: ОРТА МЕКТЕПТЕ ОРГАНИКАЛЫҚ ХИМИЯНЫ ОҚЫТУДА ҚОЛДАНБАЛЫ СИПАТТАҒЫ ХИМИЯЛЫҚ ТӘЖІРИБЕЛЕРДІ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ
    Выходные данные статьи
    Выходные данные статьи: Абызбекова Г.М., Асан Ғ.Б., Жаңаділова А.Б. ОРТА МЕКТЕПТЕ ОРГАНИКАЛЫҚ ХИМИЯНЫ ОҚЫТУДА ҚОЛДАНБАЛЫ СИПАТТАҒЫ ХИМИЯЛЫҚ ТӘЖІРИБЕЛЕРДІ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2017. № 11(15). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/15 (дата обращения: 27.09.2021).
    Секция: 11. Педагогика
    Статус статьи: Статья опубликована