Арыстан Ислам Қайратұлы

  • Статья: ЭБЖ өткізгіштік қабілеттілігін арттыру әдістері
    Выходные данные статьи
    Выходные данные статьи: Арыстан И.Қ. ЭБЖ өткізгіштік қабілеттілігін арттыру әдістері // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 1(51). URL: http://internauka.org/journal/stud/herald/51 (дата обращения: 02.12.2020).
    Секция: 48. Энергетика.
    Статус статьи: Статья опубликована