Аршын Өжет

Статья: FORM AS A FACTOR OF THE FORMATIONE OF ENERGY INFORMATION SYSTEM ARCHITECTURAL SPACE

Авторы: Аршын Өжет

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Аршын Ө. FORM AS A FACTOR OF THE FORMATIONE OF ENERGY INFORMATION SYSTEM ARCHITECTURAL SPACE // Студенческий вестник: электрон. научн. журн. 2019. № 17(67). URL: https://internauka.org/journal/stud/herald/67 (дата обращения: 29.09.2022).
Секция: 31. Архитектура, строительство.
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: СӘЛЕТТІК ПІШІН ЭНЕРГО ИНФОРМАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ МЕН КЕҢІСТІКТІҢ НЕГІЗІ РЕТІНДЕ

Авторы: Аршын Өжет

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Аршын Ө. СӘЛЕТТІК ПІШІН ЭНЕРГО ИНФОРМАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ МЕН КЕҢІСТІКТІҢ НЕГІЗІ РЕТІНДЕ // Студенческий вестник: электрон. научн. журн. 2019. № 17(67). URL: https://internauka.org/journal/stud/herald/67 (дата обращения: 29.09.2022).
Секция: 31. Архитектура, строительство.
Статус статьи: Статья опубликована