Аршын Өжет

 • Статья: FORM AS A FACTOR OF THE FORMATIONE OF ENERGY INFORMATION SYSTEM ARCHITECTURAL SPACE
  Авторы: Аршын Өжет
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Аршын Ө. FORM AS A FACTOR OF THE FORMATIONE OF ENERGY INFORMATION SYSTEM ARCHITECTURAL SPACE // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 17(67). URL: https://internauka.org/journal/stud/herald/67 (дата обращения: 25.07.2021).
  Секция: 31. Архитектура, строительство.
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: СӘЛЕТТІК ПІШІН ЭНЕРГО ИНФОРМАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ МЕН КЕҢІСТІКТІҢ НЕГІЗІ РЕТІНДЕ
  Авторы: Аршын Өжет
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Аршын Ө. СӘЛЕТТІК ПІШІН ЭНЕРГО ИНФОРМАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ МЕН КЕҢІСТІКТІҢ НЕГІЗІ РЕТІНДЕ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 17(67). URL: https://internauka.org/journal/stud/herald/67 (дата обращения: 25.07.2021).
  Секция: 31. Архитектура, строительство.
  Статус статьи: Статья опубликована