Алтынбекова Айгуль Раушанбековна

Статья: ЖАСТАР БОС УАҚЫТЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ӨЗГЕРУ ФОРМАЛАРЫ

Авторы: Тортай Қазына Асқарбеқызы, Кадыралиева Алтынай Мустафаевна, Алтынбекова Айгуль Раушанбековна, Тутқабаева Маржан Амангелдіқызы

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Тортай Қ.А. ЖАСТАР БОС УАҚЫТЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ӨЗГЕРУ ФОРМАЛАРЫ / Қ.А. Тортай, А.М. Кадыралиева, А.Р. Алтынбекова, М.А. Тутқабаева // Культурология, искусствоведение и филология: современные взгляды и научные исследования: сб. ст. по материалам VI Международной научно-практической конференции «Культурология, искусствоведение и филология: современные взгляды и научные исследования». – № 6(5). – М., Изд. «Интернаука», 2017. – С. 180-183.
Секция: Секция 10. Теория и история культуры. Специальность 24.00.01
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕРДІҢ КОММУНИКАТИВТІК МӘДЕНИЕТ ҚАБІЛЕТТІЛІГІ

Авторы: Әтен Ай-Дана Бақытжанқызы, Толегенова Кулзия Калдыбековна, Дарибаева Раушан Доскуловна, Алтынбекова Айгуль Раушанбековна

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Әтен А.Б. ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕРДІҢ КОММУНИКАТИВТІК МӘДЕНИЕТ ҚАБІЛЕТТІЛІГІ / А.Б. Әтен, К.К. Толегенова, Р.Д. Дарибаева, А.Р. Алтынбекова // Инновационные подходы в современной науке: сб. ст. по материалам XI Международной научно-практической конференции «Инновационные подходы в современной науке». – № 11(11). – М., Изд. «Интернаука», 2017. – С. 177-181.
Секция: Секция 13. Социологические науки. Специальность 22.00.00
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: ЖАСТАРДЫҢ РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫН ДАМЫТУДА ӘЛЕУМЕТТІК ҚОҒАМНЫҢ РОЛІ

Авторы: Маханова Назерке Ибадуллақызы, Дарибаева Раушан Доскуловна, Жомартова Ғалия Рахтаевна, Алтынбекова Айгуль Раушанбековна, Тутқабаева Маржан Амангелдіқызы

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Маханова Н.И. ЖАСТАРДЫҢ РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫН ДАМЫТУДА ӘЛЕУМЕТТІК ҚОҒАМНЫҢ РОЛІ / Н.И. Маханова, Р.Д. Дарибаева, Ғ.Р. Жомартова, А.Р. Алтынбекова, М.А. Тутқабаева // Инновационные подходы в современной науке: сб. ст. по материалам XVI Международной научно-практической конференции «Инновационные подходы в современной науке». – № 4(16). – М., Изд. «Интернаука», 2018. – С. 156-160.
Секция: Секция 9. Педагогические науки. Специальность 13.00.00
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: ДОСУГ - КАК ЯВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

Авторы: Ортай Алия Агайбеккызы, Алтынбекова Айгуль Раушанбековна, Нуртазина Акжаркын, Куанышова Гульназ Усенбаевна

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Ортай А.А., Алтынбекова А.Р., Нуртазина А., Куанышова Г.У. ДОСУГ - КАК ЯВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2018. № 40(74). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/74 (дата обращения: 09.08.2022).
Секция: 6. Культурология
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТАКТ КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Авторы: Каримова Эльдана Эмильевна, Сапарова Юлдуз Азимхановна, Алтынбекова Айгуль Раушанбековна, Туткабаева Маржан Амангельдиевна

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Каримова Э.Э. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТАКТ КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ / Э.Э. Каримова, Ю.А. Сапарова, А.Р. Алтынбекова, М.А. Туткабаева // Инновационные подходы в современной науке: сб. ст. по материалам LVIII Международной научно-практической конференции «Инновационные подходы в современной науке». – № 22(58). – М., Изд. «Интернаука», 2019.
Секция: Секция 9. Педагогические науки. Специальность 13.00.00
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: ҚАЗАҚСТАНДА ТҰТЫНУШЫЛЫҚ ҚОҒАМ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖАҒДАЙЫНДА ЖАСТАРДЫҢ БОС УАҚЫТЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Авторы: Тортай Қазына Асқарбекқызы, Алтынбекова Айгуль Раушанбековна, Ақылбаева Айнаш Төленқызы, Куанышова Гульназ Усенбаевна

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Тортай Қ.А., Алтынбекова А.Р., Ақылбаева А.Т., Куанышова Г.У. ҚАЗАҚСТАНДА ТҰТЫНУШЫЛЫҚ ҚОҒАМ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖАҒДАЙЫНДА ЖАСТАРДЫҢ БОС УАҚЫТЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2020. № 1(130). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/130 (дата обращения: 09.08.2022).
Секция: 11. Педагогика
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: ТМД ЕЛДЕРІНІҢ ЗЕЙНЕТАҚЫ ЗАҢНАМАЛАУЫ СТАНДАРТЫН САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУ

Авторы: Сапарова Юлдуз Азимхановна, Дарибаева Раушан Доскуловна, Алтынбекова Айгуль Раушанбековна, Ауесбаев Ерлан Сатыбалдиевич, Жақсылықова Диана Манасқызы

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Сапарова Ю.А., Дарибаева Р.Д., Алтынбекова А.Р., Ауесбаев Е.С., Жақсылықова Д.М. ТМД ЕЛДЕРІНІҢ ЗЕЙНЕТАҚЫ ЗАҢНАМАЛАУЫ СТАНДАРТЫН САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2021. № 5(181). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/181 (дата обращения: 09.08.2022).
Секция: 9. Междисциплинарные исследования
Статус статьи: Статья опубликована