Aliyeva Janat Askarovna

 • Статья: ERKIN IQTISODIY ZONALAR
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Aliyeva J.A. ERKIN IQTISODIY ZONALAR // Интернаука: научный журнал. № 9(13). Часть 3. – М., Изд. «Интернаука», 2017. – С. 61-63.
  Секция: 21. Экономика
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: XARAJATLARNI KELIB CHIQISH JOYLARI VA JAVOBGARLIK MARKAZLARI BO‘YICHA XARAJATLARNI BOSHQARUV HISOBINI TASHKIL QILISH
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Aliyeva J.A. XARAJATLARNI KELIB CHIQISH JOYLARI VA JAVOBGARLIK MARKAZLARI BO‘YICHA XARAJATLARNI BOSHQARUV HISOBINI TASHKIL QILISH // Интернаука: научный журнал. № 9(13). Часть 3. – М., Изд. «Интернаука», 2017. – С. 59-60.
  Секция: 21. Экономика
  Статус статьи: Статья опубликована