Aliyeva Janat Askarovna

 • Статья: ERKIN IQTISODIY ZONALAR
  Авторы: Aliyeva Janat Askarovna
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Aliyeva J.A. ERKIN IQTISODIY ZONALAR // Интернаука: электрон. научн. журн. 2017. № 9(13). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/13 (дата обращения: 16.09.2021).
  Секция: 21. Экономика
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: XARAJATLARNI KELIB CHIQISH JOYLARI VA JAVOBGARLIK MARKAZLARI BO‘YICHA XARAJATLARNI BOSHQARUV HISOBINI TASHKIL QILISH
  Авторы: Aliyeva Janat Askarovna
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Aliyeva J.A. XARAJATLARNI KELIB CHIQISH JOYLARI VA JAVOBGARLIK MARKAZLARI BO‘YICHA XARAJATLARNI BOSHQARUV HISOBINI TASHKIL QILISH // Интернаука: электрон. научн. журн. 2017. № 9(13). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/13 (дата обращения: 16.09.2021).
  Секция: 21. Экономика
  Статус статьи: Статья опубликована