Акматов Курбанбай

 • Статья: САБАКЫ ПЛАНДАШЫРУУ – МУЗЫКА МУГАЛИМИНИН КЕСИПТИК ТАЛАПТАРЫНЫН НЕГИЗИ КАТАРЫ
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Акматов К. САБАКЫ ПЛАНДАШЫРУУ – МУЗЫКА МУГАЛИМИНИН КЕСИПТИК ТАЛАПТАРЫНЫН НЕГИЗИ КАТАРЫ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 22(72). URL: http://internauka.org/journal/stud/herald/72 (дата обращения: 27.05.2020).
  Секция: 6. Педагогика.
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: ДОБУШ - ҮНДҮН БАШАТЫ
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Акматов К., Боронбаев А. ДОБУШ - ҮНДҮН БАШАТЫ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 24(74). URL: http://internauka.org/journal/stud/herald/74 (дата обращения: 27.05.2020).
  Секция: 6. Педагогика.
  Статус статьи: Статья опубликована