Абдыкадыр кызы Айдана

 • Статья: ЖЕҢИЛ АТЛЕТИКА ЖАНА ОРТО АРАЛЫКТАРГА ЧУРКОО ЖӨНҮНДӨ ЖАЛПЫ ТҮШҮНҮК
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Абдыкадыр к.А. ЖЕҢИЛ АТЛЕТИКА ЖАНА ОРТО АРАЛЫКТАРГА ЧУРКОО ЖӨНҮНДӨ ЖАЛПЫ ТҮШҮНҮК // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 24(74). URL: http://internauka.org/journal/stud/herald/74 (дата обращения: 27.05.2020).
  Секция: 6. Педагогика.
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: ВОЛЕЙБОЛ ОЮНУНУН ЗАМАНБАП ЭРЕЖЕЛЕРИ ЖАНА АНЫ МЕНЕН МАШЫГУУНУН ЖАЛПЫ МҮНӨЗДӨМӨСҮ
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Абдыкадыр к.А. ВОЛЕЙБОЛ ОЮНУНУН ЗАМАНБАП ЭРЕЖЕЛЕРИ ЖАНА АНЫ МЕНЕН МАШЫГУУНУН ЖАЛПЫ МҮНӨЗДӨМӨСҮ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 24(74). URL: http://internauka.org/journal/stud/herald/74 (дата обращения: 27.05.2020).
  Секция: 6. Педагогика.
  Статус статьи: Статья опубликована