Абдыкадыр кызы Айдана

 • Статья: ЖЕҢИЛ АТЛЕТИКА ЖАНА ОРТО АРАЛЫКТАРГА ЧУРКОО ЖӨНҮНДӨ ЖАЛПЫ ТҮШҮНҮК
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Абдыкадыр к.А. ЖЕҢИЛ АТЛЕТИКА ЖАНА ОРТО АРАЛЫКТАРГА ЧУРКОО ЖӨНҮНДӨ ЖАЛПЫ ТҮШҮНҮК // Студенческий вестник: научный журнал. № 24(74). – М., Изд. «Интернаука», 2019.
  Секция: 6. Педагогика.
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: ВОЛЕЙБОЛ ОЮНУНУН ЗАМАНБАП ЭРЕЖЕЛЕРИ ЖАНА АНЫ МЕНЕН МАШЫГУУНУН ЖАЛПЫ МҮНӨЗДӨМӨСҮ
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Абдыкадыр к.А. ВОЛЕЙБОЛ ОЮНУНУН ЗАМАНБАП ЭРЕЖЕЛЕРИ ЖАНА АНЫ МЕНЕН МАШЫГУУНУН ЖАЛПЫ МҮНӨЗДӨМӨСҮ // Студенческий вестник: научный журнал. № 24(74). – М., Изд. «Интернаука», 2019.
  Секция: 6. Педагогика.
  Статус статьи: Статья опубликована