Абдуллаева Угилой Якубовна

Статья: ТОШКЕНТ ШАҲРИ КИЧИК ЁШДАГИ БОЛАЛАР ТАРБИЯЛАНАЁТГАН ОИЛАЛАРНИНГ ИЖТИМОИЙ-ГИГИЕНИК ХОЛАТИНИ ЎРГАНИШ НАТИЖАЛАРИ

Авторы: Абдукадирова Лола Кабуловна, Абдуллаева Угилой Якубовна

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Абдукадирова Л.К., Абдуллаева У.Я. ТОШКЕНТ ШАҲРИ КИЧИК ЁШДАГИ БОЛАЛАР ТАРБИЯЛАНАЁТГАН ОИЛАЛАРНИНГ ИЖТИМОИЙ-ГИГИЕНИК ХОЛАТИНИ ЎРГАНИШ НАТИЖАЛАРИ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 5(87). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/87 (дата обращения: 29.09.2022).
Секция: 8. Медицина и фармакология
Статус статьи: Статья опубликована