Абдуллаева Угилой Якубовна

  • Статья: ТОШКЕНТ ШАҲРИ КИЧИК ЁШДАГИ БОЛАЛАР ТАРБИЯЛАНАЁТГАН ОИЛАЛАРНИНГ ИЖТИМОИЙ-ГИГИЕНИК ХОЛАТИНИ ЎРГАНИШ НАТИЖАЛАРИ
    Выходные данные статьи
    Выходные данные статьи: Абдукадирова Л.К., Абдуллаева У.Я. ТОШКЕНТ ШАҲРИ КИЧИК ЁШДАГИ БОЛАЛАР ТАРБИЯЛАНАЁТГАН ОИЛАЛАРНИНГ ИЖТИМОИЙ-ГИГИЕНИК ХОЛАТИНИ ЎРГАНИШ НАТИЖАЛАРИ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 5(87). URL: http://internauka.org/journal/science/internauka/87 (дата обращения: 17.02.2020).
    Секция: 8. Медицина и фармакология
    Статус статьи: Статья опубликована