Абдалы Шыңғыс Асқарұлы

Статья: «ANDROID» ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІНДЕ ЖҰМЫС ЖАСАЙТЫН МОБИЛЬДІ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫҢ ҚАУІПСІЗДІК МӘСЕЛЕЛЕРІ

Авторы: Дүйсен Заңғар Болатханұлы, Абдалы Шыңғыс Асқарұлы

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Дүйсен З.Б., Абдалы Ш.А. «ANDROID» ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІНДЕ ЖҰМЫС ЖАСАЙТЫН МОБИЛЬДІ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫҢ ҚАУІПСІЗДІК МӘСЕЛЕЛЕРІ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2020. № 16(145). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/145 (дата обращения: 20.05.2022).
Секция: 3. Информационные технологии
Статус статьи: Статья опубликована