Абатов Нурлыбай Толепбергенович

Статья: КВАДРАКОВПТЕРДІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ ПРИНЦИПІ

Авторы: Сейтенов Маргулан Турсынбекович, Абатов Нурлыбай Толепбергенович

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Сейтенов М.Т. КВАДРАКОВПТЕРДІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ ПРИНЦИПІ / М.Т. Сейтенов, Н.Т. Абатов // Молодой исследователь: вызовы и перспективы: сб. ст. по материалам CLXIV Международной научно-практической конференции «Молодой исследователь: вызовы и перспективы». – № 17(164). – М., Изд. «Интернаука», 2020.
Секция: Секция 45. Технологии.
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: КВАДРАКОПТЕРДІҢ КӨМЕГІМЕН ЕГІСТІКТІҢ ЖАЙ-КҮЙІН БАҰЫЛАУ ЖӘНЕ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҚ МАШИНАЛАРЫН БАСҚАРУ ӘДІСТЕРІҢ ТӘЖІРИБИЕЛІК ӨҢДЕУ

Авторы: Сейтенов Маргулан Турсынбекович, Абатов Нурлыбай Толепбергенович

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Сейтенов М.Т., Абатов Н.Т. КВАДРАКОПТЕРДІҢ КӨМЕГІМЕН ЕГІСТІКТІҢ ЖАЙ-КҮЙІН БАҰЫЛАУ ЖӘНЕ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҚ МАШИНАЛАРЫН БАСҚАРУ ӘДІСТЕРІҢ ТӘЖІРИБИЕЛІК ӨҢДЕУ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2020. № 16(145). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/145 (дата обращения: 06.06.2023).
Секция: 3. Информационные технологии
Статус статьи: Статья опубликована