Қалкенова Жанерке Берікболқызы

Статья: 6 СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ИНФОРМАТИКА САБАҚТАРЫНДА СЫНИ ОЙЛАУЫН ДАМЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ

Авторы: Қалкенова Жанерке Берікболқызы, Кыдыралина Лазат .Муктаровна

Научный руководитель: Кыдыралина Лазат .Муктаровна

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Қалкенова Ж.Б., Кыдыралина Л... 6 СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ИНФОРМАТИКА САБАҚТАРЫНДА СЫНИ ОЙЛАУЫН ДАМЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ // Студенческий вестник: электрон. научн. журн. 2023. № 2(241). URL: https://studvestnik.ru/journal/stud/herald/241 (дата обращения: 27.01.2023).
Секция: 6. Педагогика.
Статус статьи: Подготавливается к изданию.