Rustamova Dilbar Rustamovna

 • Статья: Qishloq xo`jaligida investitsiyalarning ahamiyati
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Rustamova D.R., Nusratov A.S. Qishloq xo`jaligida investitsiyalarning ahamiyati // Интернаука: научный журнал. № 3(85). Часть 3. – М., Изд. «Интернаука», 2019. – С. 74-75.
  Секция: 21. Экономика
  Статус статьи: Статья опубликована
 • Статья: O’zbekiston Respublikasida qishloq xo’jaligini rivojlantirishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning o’rni
  Выходные данные статьи
  Выходные данные статьи: Rustamova D.R., Isroilov I.I. O’zbekiston Respublikasida qishloq xo’jaligini rivojlantirishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning o’rni // Интернаука: научный журнал. № 5(87). Часть 2. – М., Изд. «Интернаука», 2019. – С. 51-52.
  Секция: 14. Сельскохозяйственные науки
  Статус статьи: Статья опубликована